Finální cenová kalkulace je pro každou kuchyňskou linku individuální.

Orientační cenovou nabídku si lze spočítat podle délky kuchyně určenou v běžným metrech:

Spodní část kuchyňské linky: 1.100 Kč/bm
Horní část kuchyňské linky: 600 Kč/bm
Instalace spotřebičů: 500 Kč/ks
Spoj na pracovní desce: 900 Kč
Zaměření pracovní desky: 500 Kč

Doprava: 8 Kč/km
Obkladový panel: 300 Kč/m
Vícepráce: 350 Kč/h

Smluvená konečná cena je pevná a zakazník je obeznámen před započatou montáží.